nazi

آخرین اخبار در مورد داستان نویسی

سرگردانی مخاطبان کتاب در فضای مجازی

یک داستان نویس گفت: گستردگی شبکه‌های مجازی باعث سرگردانی اکثریت افراد برای مطالعه کتاب در فضای مجازی شده است. راضیه تجار نویسنده و عضو هیأت موسس انجمن قلم ایران گفت: خلاقیت نقش کلیدی در ایجاد ایده ناب دارد و ذهن‌هایی که این توانمندی را داشته باشند یقیناً از پرداختن به ایده‌های کلیشه‌ای و نخ نما پرهیز می‌کنند، همچنین نویسندگان با نگاه جدید به ایده‌ای نه چندان نو می‌توانند در جذب مخاطب موفق‌تر عمل ک ...