nazi

آخرین اخبار در مورد بانک ملی

پرداخت ۶۳۵ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در استان ایلام

رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایلام از پرداخت ۶۳۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در شبکه بانکی استان خبر داد. طالب یاسمی، رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان ایلام گفت: بانک ملی استان ایلام در راستای ارائه خدمات در سالجاری حدود ۱۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده است. وی افزود:  ۴۴۷۷ فقره انواع تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ حدود ۳۴۵ میلیارد تومان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک ملی استان ایلام ادام ...